How to do discourse analysis :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: James Paul Gee, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780415725576

Ký hiệu phân loại: 401.41

Thông tin xuất bản: London :Routledge, 2014., Second edition.

Mô tả vật lý: vii, 208 pages ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 137928

Discourse analysis.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn