Handbook on measurement, assessment, and evaluation in higher education

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D. Brian Denison, Charles Secolsky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415880750

ISBN-10: 0415880769

ISBN-13: 978-0415880756

ISBN-13: 978-0415880763

Ký hiệu phân loại: 378.166 Higher education

Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge, 2012

Mô tả vật lý: xxii, 680 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 137935

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH