Alfred Adler revisited
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0415884462

Ký hiệu phân loại: 150.1593 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: London :Routledge, 2012,

Mô tả vật lý: xii, 327 p. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Adler, Alfred, -- 1870-1937.; Adlerian psychology.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH