Pressure proofing : how to increase personal effectiveness on the job and anywhere else for that matter
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Sam Klarreich, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0415957540

Ký hiệu phân loại: 158.72 Job stress

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. ; London :Routledge, 2008.,

Mô tả vật lý: xiv, 249 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 137941
Job stress.
  - Stress (Psychology)
  - Stress management.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH