Integration and self healing : affect, trauma, alexithymia
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Analytic Press : Distributed solely by L. Erlbaum Associates, 1993,

Mô tả vật lý: x, 383p. / , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Alexithymia.-- Emotions.-- Traumatic neuroses.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH