Truth or truthiness : Distinguishing fact from fiction by learning to think like a data scientist
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Howard Wainer, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781107130579

Ký hiệu phân loại: 001.42 Research methods

Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 2016.,

Mô tả vật lý: xviii, 210 pages : , illustrations (black and white, and colour) ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Belief and doubt. -- Critical thinking. -- Evidence. -- Inference. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH