Subverting empire : deviance and disorder in the British colonial world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Will Jackson, Emily J Manktelow

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1137465863

Ký hiệu phân loại: 909.0971241 World history

Thông tin xuất bản: Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015.

Mô tả vật lý: ix, 269 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 137990

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH