Psychology : from inquiry to understanding
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781292058849

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Harlow :Pearson Education, 2013, Third edition, Global edition

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) : , colour illustrations ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Psychology -- Study and teaching.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH