Teaching psychology and the socratic method : real knowledge in a virtual age
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1349950491

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Science+Business Media, 2016,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:


Socrates.-- Socrates -- fast ; (OCoLC)fst00035600; Education -- Psychology.; Educational psychology.-- Psychology -- Study and teaching.; Psychology, Experimental.-- Psychology.-- Philosophy, classical.-- Questioning.-- Education -- Educational Psychology. ; bisacsh; Educational psychology. -- bicssc; Experimental psychology. -- bicssc; Psychology -- Experimental Psychology. ; bisacsh; Psychology -- Study and teaching. ; fast ; (OCoLC)fst01081530; Philosophy -- History & Surveys ; Ancient & Classical. ; bisacsh; Questioning. -- fast ; (OCoLC)fst01085685; Social research & statistics. -- bicssc; Social Science -- Sociology ; General. ; bisacsh; Western philosophy: Ancient, to c 500. -- bicssc; Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH