Assessment for intervention : a problem-solving approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kristina J Andren, Rachel Browm-Chidsey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1462506879

ISBN-13: 978-1462506873

Ký hiệu phân loại: 370.15 Educational psychology

Thông tin xuất bản: New York : The Guilford Press, 2013.

Mô tả vật lý: xiv, 385 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 138014

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH