Cognitive behaviour therapy : a guide for the practising clinician
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Gregoris Simos, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1583911049


Thông tin xuất bản: Hove :Brunner-Routledge, 2002.,

Mô tả vật lý: xiv, 330 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Behavior therapy.-- Cognitive therapy -- Methods.; Cognitive therapy.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH