Sensors for Automotive and Aerospace Applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9789811332890

Ký hiệu phân loại: 629.2549 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: :Springer , 2019,

Mô tả vật lý: tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Automatic control-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH