Other banalities : Melanie Klein revisited
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jon Mills, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1583917500

Ký hiệu phân loại: 150.195092 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Hove :Routledge, 2006.,

Mô tả vật lý: ix, 254 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 138041
Klein
     Melanie.
  - Psychoanalysis.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH