For and against psychoanalysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Stephen Frosh, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1583917780

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: London :Routledge, 2006., 2nd ed.

Mô tả vật lý: xii, 307 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Psychoanalysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH