Analytical psychology and German classical aesthetics : Goethe, Schiller, and Jung
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Paul Bishop, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1583918086

Ký hiệu phân loại: 150.1954 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: London :Routledge, 2008,

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Aesthetics, German -- 18th century.; Aesthetics, German -- 19th century.; Jungian psychology.-- Psychoanalysis and philosophy.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH