On Freud's "Negation"
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781780490250

Ký hiệu phân loại: 150.1952 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: London :Karnac, 2011.,

Mô tả vật lý: xv, 286 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Freud, Sigmund, -- 1856-1939. ; Negation (Logic)-- Psychoanalysis. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH