Mentalizing in the development and treatment of attachment trauma
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jon G, Allen, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1780490917


Thông tin xuất bản: London :Karnac, 2013.,

Mô tả vật lý: xxiii, 337 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Affective neuroscience.-- Attachment behavior.-- Attachment disorder -- Treatment.; Empathy.-- Loneliness.-- Psychic trauma -- Treatment.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH