Socioanalytic methods : discovering the hidden in organisations and social systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1780491328

Ký hiệu phân loại: 302.3 Social interaction within groups

Thông tin xuất bản: London :Karnac, 2013.,

Mô tả vật lý: xxx, 322 pages : , illustrations (black and white) ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Group psychoanalysis.-- Social groups.-- Social sciences and psychoanalysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH