Playing and reality revisited
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1782200258

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: London :Karnac, 2015.,

Mô tả vật lý: xxi, 239 pages ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Winnicott, D. W. -- (Donald Woods), ; 1896-1971. ; Playing and reality.; Child psychology.-- Play -- Psychological aspects.; Transitional objects (Psychology)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH