Interpretive voices : responding to patients

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jean Arundale, Debbie Bandler Bellman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1782200371

ISBN-13: 978-1782200376

Ký hiệu phân loại: 616.8917 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: London : Karnac Books, 2015.

Mô tả vật lý: xvii, 230 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 138074

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH