Traumatised and non-traumatised states of the personality : a clinical understanding using Bion's approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: López Corvo Rafael E.

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1782201373

Ký hiệu phân loại: 155.93 Influence of specific situations

Thông tin xuất bản: London : Karnac Books, 2014.

Mô tả vật lý: xxxviii, 323 pages ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 138079

Includes bibliography and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH