Promise : who is in charge of time and space?
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781782201502

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: London :Karnac, 2015.,

Mô tả vật lý: xviii, 170 pages : , 1 photograph ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Ego (Psychology)-- Emotions.-- Psychic trauma -- Case studies.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH