Psychiatric rehabilitation : a psychoanalytic approach to recovery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raman Kapur

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1782201564

Ký hiệu phân loại: 616.8917 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: London : Karnac Books, 2016.

Mô tả vật lý: xxiii, 191 pages : , illustrations (black and white) ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 138081

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH