Man's picture of his world : and three papers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1782202250

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: London :Published for The Harris Meltzer Trust by Karnac, 2015,

Mô tả vật lý: xv, 272 pages ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Perception.-- Reality principle (Psychology)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH