Psychic suffering : from pain to growth
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1782202692

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: London :Karnac, 2015.,

Mô tả vật lý: xxviii, 175 pages ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Emotional maturity.-- Pain -- Psychological aspects.; Pain perception.-- Psychic trauma.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH