From reverie to interpretation : transforming thought into the action of psychoanalysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1782203141

Ký hiệu phân loại: 150.2 Miscellany

Thông tin xuất bản: London :Karnac Books Ltd, 2016.,

Mô tả vật lý: xxxvi, 195 pages : , illustrations, portraits ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Psychoanalysis.-- Psychoanalytic interpretation.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH