André Green at The Squiggle Foundation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jan Abram, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1782203907

Ký hiệu phân loại: 150.195092 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: London :Karnac Books Ltd, 2016., Revised edition.

Mô tả vật lý: xxvi, 116 pages ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Green, André.-- Squiggle Foundation.-- Psychoanalysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH