Mistrust : developmental, cultural, and clinical realms
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1782204881

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Karnac, 2017.,

Mô tả vật lý: xx, 236 pages ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Interpersonal relations -- Psychological aspects.; Paranoia.-- Suspicion.-- Trust.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH