The book of happiness : brilliant ideas to transform your life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Heather Summers, Anne Watson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841127027

ISBN-13: 978-1841127026

Ký hiệu phân loại: 158 Applied psychology

Thông tin xuất bản: Chichester : Capstone, 2006

Mô tả vật lý: xvi, 203 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 138115

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH