The self in health and illness : patients, professionals and narrative identity
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1846191122

Ký hiệu phân loại: 616.0019 Diseases

Thông tin xuất bản: Abingdon :Radcliffe, 2006.,

Mô tả vật lý: xv, 134 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Patients -- Psychology.; Self.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH