Working memory : loss and reconstruction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781848722651

Ký hiệu phân loại: 153.12 Memory

Thông tin xuất bản: Hove, East Sussex :Psychology Press, 2015.,

Mô tả vật lý: xii, 226 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Short-term memory. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH