A dangerous legacy : Judaism and the psychoanalytic movement
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781855758582

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: London :Karnac Books, 2011,

Mô tả vật lý: xiii, 221 p. ; , 23cm.

Ngôn ngữ:


Freud, Sigmund, -- 1856-1939 ; Psychology.; Freud, Sigmund, -- 1856-1939 ; Religion.; Judaism and psychoanalysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH