Behavioral sciences

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Koni S Christensen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0071841399

Ký hiệu phân loại: 150.76 Psychology

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education, 2016.

Mô tả vật lý: vi, 170 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 138166

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH