Behavioral sciences
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780071841399

Ký hiệu phân loại: 150.76 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Education, 2016.,

Mô tả vật lý: vi, 170 pages ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Medical College Admission Test -- Study guides.; Psychology -- Study guides. ; Examinations

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH