The Oxford handbook of social exclusion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. Nathan DeWall

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0195398700

Ký hiệu phân loại: 306 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 2013

Mô tả vật lý: xvi, 313 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 138176

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH