Psychiatry : past, present, and prospect

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sidney Bloch, Stephen A Green, Jeremy Holmes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199638969

ISBN-13: 978-0199638963

Ký hiệu phân loại: WM 140

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2014.

Mô tả vật lý: xiii, 413 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 138185

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH