Managing school absenteeism at multiple tiers : an evidence-based and practical guide for professionals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher A Kearney

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199985296

Ký hiệu phân loại: 371.294 School attendance

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 2016

Mô tả vật lý: 152 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 138193

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH