Leader interpersonal and influence skills : the soft skills of leadership
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780415842310

Ký hiệu phân loại: 658.4092 Executive management

Thông tin xuất bản: New York :Routledge, 2014.,

Mô tả vật lý: xxiv, 350 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Leadership -- Psychological aspects.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH