Psychological testing :a practical introduction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0471389811

Ký hiệu phân loại: 150.287 Testing and measurement

Thông tin xuất bản: New York, NY :Wiley, 2003,

Mô tả vật lý: xxiii, 727 p. :, ill. ;, 25 cm.

Ngôn ngữ:


Psychological tests.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH