Metaphors in the history of psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  052137166X

Ký hiệu phân loại: 150 19 Psychology

Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 1990,

Mô tả vật lý: xiii, 383 p. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Metaphor -- History; Psychology -- Philosophy ; History

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH