The infant's world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philippe Rochat

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0674003225

ISBN-10: 0674008367

Ký hiệu phân loại: 155.422 Infants

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 2001.

Mô tả vật lý: ix, 262 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 138234

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH