Lust : what we know about human sexual desire

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ellen Berscheid, Pamela C Regan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0761917926

ISBN-10: 0761917934

Ký hiệu phân loại: 306.7 Sexual relations

Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. ; London : Sage, 1999.

Mô tả vật lý: x, 173 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 138241

1. Desire
2. Lust
3. Sex
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH