Bridges between psychology and linguistics : a Swarthmore festschrift for Lila Gleitman

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lila R Gleitman, Judy Anne Shepard-Kegl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805807837

Ký hiệu phân loại: 401.9 Psychological principles

Thông tin xuất bản: Hillsdale, N.J ; Hove : Erlbaum, 1991

Mô tả vật lý: xii, 299 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 138248

Includes bibliographical references and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH