Critical discursive psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ian Parker, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781137485595

Ký hiệu phân loại: 150.198 Other systems

Thông tin xuất bản: Basingstoke :Palgrave Macmillan, 2015., 2nd edition.

Mô tả vật lý: xiii, 303 pages ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

ID: 138266
Critical psychology.
  - Discursive psychology.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH