Reflective practice : writing and professional development

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gillie Bolton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1848602111

ISBN-10: 184860212X

ISBN-13: 978-1848602113

ISBN-13: 978-1848602120

Ký hiệu phân loại: 808.06661 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: London : SAGE, 2010.

Mô tả vật lý: xxii, 279 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 138301

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH