Child maltreatment : a developmental psychopathology approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1433822210


Thông tin xuất bản: Washington, DC :American Psychological Association, 2016., First edition.

Mô tả vật lý: viii, 162 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Abused children -- Mental health.; Child abuse -- Psychological aspects.; Psychic trauma in children -- Treatment.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH