Helping schoolchildren with chronic health conditions : a practical guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel Clay

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1593850433

Ký hiệu phân loại: 371.71 Student health and related topics

Thông tin xuất bản: New York : Guilford Press, 2004.

Mô tả vật lý: xiv, 178 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 138360

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH