Health psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780077861810

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill Education, 2015, Ninth edition.

Mô tả vật lý: xviii, 430 pages : , illustrations ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Clinical health psychology.-- Medicine, Psychosomatic.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH