Lacanian psychoanalysis : revolutions in subjectivity
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ian Parker, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0415455421

Ký hiệu phân loại: 150.195092 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 2011.,

Mô tả vật lý: viii, 238 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Psychoanalysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH