Civilization in transition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0691097623

Ký hiệu phân loại: 150.1954 909.82 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: [Princeton, N.J.] :Princeton University Press, 1970., 2nd ed.

Mô tả vật lý: xii, 609 p., viii p. of plates : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Civilization, Modern -- 20th century.; Psychoanalysis and culture.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH