Ethics and law for school psychologists

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dawn M Decker, Susan Jacob, Elizabeth T Lugg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119157069

Ký hiệu phân loại: 174.9371713 Other professions and occupations

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2016.

Mô tả vật lý: xv, 431 pages ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 138430

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH